FANDOM


Kind-Heartedness is a short novel written by IndxcvNovelist. The novel would be published in both English and Filipino.

Summary Edit

English Edit

Alvin is 17-year old boy who has a brother named Aden, and parents Mark and Aya. The boy was confused about his sexuality, but hide it. Day by day he proved to himself that he is a man, but when his own parents abandoned him, what would happen? Would he still be the the emotionless one?

Filipino Edit

Si Alvin ay isang binata na 17 taong gulang na may kapatid na si Aden, at mga magulang na sina Mark at Aya. Siya ay nalilito sa kanyang sekswalidad, pero totoong lalaki. Sa paglipas ng mga araw, napatunayan niya sa kanyang sarili na isa siyang lalaki, ngunit nang siya'y itakwil ng sarili niyang magulang? Ano ang mangyayari? Magiging matigas parin ba ang kanyang loob?

The novel would be published first in Filipino before being published to English.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.